Forældresamarbejde

På Ægirskolen mener vi, det er vigtigt, at forældre og skole indgår i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Når et barn eller en ung visiteres til Ægirskolen, siger forældrene ja til at indgå i samarbejde om at skabe den bedst mulige skolegang for deres barn.